Algemene voorwaarden

Onze afspraken

Beste ondernemer,

MKB Brandstof staat voor een eerlijke economie die draait om mensen. Daar horen heldere afspraken bij. Die vind je hieronder. In deze afspraken lees je wat je van ons kan verwachten en wat we van jou vragen. Zodra je een van onze diensten of apps gebruikt, ga je automatisch met deze afspraken akkoord.

Wie is wie?

Als je in deze afspraken ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als klant. En lees je ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’, dan bedoelen we MKB Brandstof wat een handelsnaam van MKB Ondernemers B.V. is. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24379003. Ons kantoor is gevestigd op Hofplein 19 in Rotterdam.

Heb je vragen over deze afspraken, of een andere vraag aan MKB Brandstof?

Stel ze gerust! Dat kan:

Of lees de veelgestelde vragen op onze website.

1. Onze overeenkomst: zo doe je mee met MKB Brandstof

Je neemt deel aan MKB Brandstof door je online aan te melden voor een autopas van MKB Brandstof of door een van de apps van MKB Brandstof te downloaden en akkoord te gaan met deze afspraken.

Na jouw aanmelding voor een autopas van MKB Brandstof checken we eerst of je voldoet aan onze deelnamevoorwaarden. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan ontvang je snel een bevestiging en hebben we een geldige overeenkomst. Ook ontvang je dan je autopas(sen) en je gebruikersaccount voor het online dashboard op mijn.mkb-brandstof.nl.

2. Opzegging: hoe en wanneer je kan stoppen met MKB Brandstof

Als je jouw autopas(sen) van MKB Brandstof wil opzeggen, dan kan je dit doen via het dashboard op mijn.mkb-brandstof.nl. Hier kan je ook aangeven of je je borg terug wil ontvangen. Je ontvangt je volledige borg terug zodra je je laatste maandfactuur betaald hebt. Na die betaling is je autopas van MKB Brandstof geldig opgezegd.

Let op: Wil je naast je autopas(sen) van MKB Brandstof ook je overeenkomst met ons opzeggen? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@mkb-brandstof.nl; tot aan de ontvangst daarvan kan MKB Brandstof je de maandbijdrage voor één pas in rekening blijven brengen.

Vanaf de eerste dag van de volgende maand hoef je niet meer voor je opgezegde autopas(sen) te betalen. Zeg je gedurende de maand op? Dan ontvang je voor het restant van die maand geen restitutie van je maandbijdrage.

Heel soms komt het voor dat je na een of enkele maanden nog een rekening van ons krijgt. Dat komt omdat we na je opzegging soms nog facturen van onze leveranciers ontvangen voor de diensten die wij aan jou geleverd hebben. Zijn die diensten geleverd tijdens de duur van jouw overeenkomst, dan moet je deze facturen alsnog betalen.

3. Prijzen: wanneer we onze prijzen wijzigen en wat je dan kan doen

MKB Brandstof houdt van heldere prijzen, zodat je weet waar je aan toe bent. Deze prijzen staan op onze website. Jaarlijks zullen we de prijzen verhogen met een inflatiecorrectie.

Ook kunnen we onze prijzen verhogen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat we een extra dienst bieden. Dan melden we dit altijd 30 dagen van te voren. Ben je het niet met de wijziging eens, dan kan je onze overeenkomst opzeggen.

4. Betaling en borg: hoe je betaalt en wat we doen als het misgaat

Je ontvangt van ons alleen online facturen. Deze kan je downloaden via het dashboard. Je betaalt de facturen via een zakelijke Europese incasso. We verwachten van je dat je hiervoor op tijd voldoende saldo op je rekening hebt.

Lukt het ons niet om onze factuur te incasseren? Dan kunnen we ervoor kiezen om onze diensten tijdelijk te onderbreken. Dit betekent dat je niet van je autopas(sen) van MKB Brandstof of van onze andere diensten gebruik kan maken, totdat je de openstaande factuur zelf betaald hebt. Ook kunnen we ervoor kiezen om andere maatregelen te nemen en onze overeenkomst met jou te beëindigen.

We kunnen onze overeenkomst ook per direct beëindigen als jouw bedrijf failliet is of surseance van betaling heeft gekregen. We zijn in dat geval niet verplicht om je hierover te berichten of om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Naast je maandbijdrage en kosten moet je voor elke autopas van MKB Brandstof borg betalen. Deze borg is bedoeld als betalingsgarantie. Je mag de borg niet gebruiken om deze tussentijds te verrekenen met een factuur. Betaal je een factuur niet, dan hebben wij wel het recht om de borg onmiddellijk te verrekenen. Zeg je een pas op en heb je al je facturen betaald, dan ontvang je de borg voor deze pas terug.

5. Vermissing, diefstal en misbruik: hoe en waarom je dat direct moet melden

Ben je een pas van MKB Brandstof kwijt, is je pas gestolen of vermoed je dat er een pas is misbruikt? Meld dit dan direct aan ons nadat je het ontdekt hebt en blokkeer je pas via het dashboard. Doe ook aangifte bij de politie.

Om de diefstal, vermissing of het misbruik bij ons te melden, bel je:

  • tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur) naar onze servicedesk: 0885 - 885 861
  • buiten kantooruren naar Travelcard: 088 - 110 5000

Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Je blijft namelijk aansprakelijk voor de autopas(sen) van MKB Brandstof totdat je het probleem gemeld hebt en de autopas(sen) hebt geblokkeerd. Alles wat er in de tussentijd met de autopas(sen) gebeurt, is voor jouw rekening.
Ga daarom zorgvuldig om met je autopas(sen) van MKB Brandstof. Op onze website staan tips om je autopas(sen) te beschermen tegen vermissing, diefstal en misbruik.

6. Wijzigingen van je bedrijfsgegevens: zo geef je die door

Wijzigen er gegevens van jouw bedrijf, zoals het adres of je bankrekeningnummer, geef deze dan binnen 14 dagen na de wijziging aan ons door. Dit kan je doen:

Krijgt je bedrijf een andere rechtsvorm? Neem dan contact met ons op. We sluiten dan een nieuwe overeenkomst af voor jouw nieuwe rechtsvorm en beëindigen de huidige overeenkomst.

7. Gebruik van onze diensten: wat je moet weten over storingen, adviesvragen en carwash

We doen ons best om ervoor te zorgen dat je altijd gebruik kan maken van onze diensten. Toch kan er sporadisch een storing ontstaan. In dat geval moet je op een andere manier betalen. Bijvoorbeeld je parkeergeld of een tankbeurt.

Heb je een vraag voorgelegd aan onze Adviesdesk Fiscaliteit & Mobiliteit? Dan is het belangrijk dat je ons de juiste informatie en gegevens verstrekt. Daarop baseren we immers ons advies. Sturen we je voorbeelddocumenten toe? Vul die dan naar alle eerlijkheid in. Heb je ons onjuiste informatie of gegevens verstrekt, of heb je voorbeelddocumenten niet juist ingevuld, dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan.

Maak je gebruik van de carwash-dienst van MKB Brandstof? Volg bij wasbeurten dan altijd de aanwijzingen van de carwash-locatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van geleverde middelen, zoals spuiten en wasmiddelen. Zijn er krassen of andere beschadigingen ontstaan door onjuist gebruik van deze middelen? Dan zijn wij of onze leveranciers daar niet voor aansprakelijk.

8. Geschillen en aansprakelijkheid: wat je kan doen als je ontevreden bent

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden over ons bent en blijft. Heel soms komt het voor dat er iets misgaat. Ben je ontevreden over iets, dan horen we dat graag zo snel mogelijk.
Dit kan:

We nemen je verhaal altijd serieus en proberen er samen met je uit te komen. Lukt dat niet, dan spreken we het volgende af:

  • We gaan pas naar de rechter als we samen niet tot een oplossing kunnen komen.
  • Is er schade, dan doe jij je best om deze zo veel mogelijk te beperken. Ook geef je ons de kans om de schade te herstellen of te verminderen.
  • Wil je ons voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je ons een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je ons precies aansprakelijk stelt. Ook geef je ons een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door diensten die onze leveranciers of anderen hebben geleverd. Valt de schuld toch aan ons toe te schrijven? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade, met als maximum het bedrag van onze laatste 3 facturen, exclusief btw. Dit bedrag zal nooit hoger zijn dan € 2000.
  • Zijn wij of onze leveranciers voor de aansprakelijkheid verzekerd? Dan blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.
  • Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als wij de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
  • Wacht niet te lang met het melden van schade. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk na ontdekking. Je recht op aanspraak tot schadevergoeding vervalt als je dit niet binnen één jaar na ontdekking daarvan en uiterlijk binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst aan een rechter hebt voorgelegd.

9. Privacy: deze bescherming kun je van ons verwachten

We nemen je privacy serieus en voldoen altijd aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Ook nemen we maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wil weten wat we met je gegevens doen en welke maatregelen we hebben genomen, lees dan de privacyverklaring op onze website.

10. Wijzigingen van deze afspraken: wat we wel en niet kunnen doen

Wij zijn constant bezig zijn om nieuwe diensten voor je te ontwikkelen en bestaande diensten te verbeteren. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we af en toe deze afspraken moeten wijzigen. We zullen je dit altijd per e-mail of brief laten weten. Als je wilt, kun je dan binnen 30 dagen bezwaar maken tegen de wijziging. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde afspraken.

Het kan ook zijn dat we eenmalig, in overleg met jou, van deze afspraken afwijken. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek met onze servicedesk. Dit zullen we altijd per e-mail of brief aan je bevestigen.

Mocht MKB Brandstof een nieuwe eigenaar krijgen, dan blijven deze afspraken geldig. Ook mogen we onze rechten en verplichtingen uit deze afspraken aan anderen overdragen als MKB Brandstof haar onderneming (of een deel daarvan) aan een andere onderneming verkoopt. In beide gevallen hoeven we hiervoor geen toestemming aan jou te vragen.

Heb je nog vragen? We helpen je graag.

Ondernemende groet,

Handtekening martin

Martin Schuurman
ondernemer

Versie 1.1. Deze afspraken zijn voor het laatst gewijzigd op 14 februari 2020.