Hoe administreer ik de tussentijdse incasso's in mijn boekhouding?

  • Maak een crediteur MKB Ondernemers B.V. aan.
  • Boek de tussentijdse incasso's op deze crediteur. Het te betalen bedrag wordt hierdoor negatief.
  • Boek de factuur in de crediteuren.
  • Boek de volgende betalingen af op de factuur.
  • NB: de crediteur wordt negatief. De hoogte van het bedrag is per factuurdatum gelijk aan het factuurbedrag minus het nog te betalen bedrag dat op de factuur staat vermeld (bovenaan de tweede pagina).
Ik heb een andere vraag