Autokosten voor je klanten

de regels voor bv, nv en stichting

Heeft je klant een eigen bv, nv of stichting? Dan gelden de onderstaande bepalingen.

1. Auto op naam van de zaak en alleen zakelijk gebruik?

Dan kan de ondernemer de btw op brandstof, onderhoud, autobanden, vloeistoffen en parkeerkosten via de bedrijfsadministratie terugvorderen. Naast de btw zijn alle overige kosten zakelijk te boeken.

2. Auto op naam van de zaak en ook privégebruik?

Dan kan de ondernemer alle btw verrekenen via de bedrijfsadministratie. Wel past de fiscus een correctie toe van 1,5% (forfait) van de cataloguswaarde van de auto. De ondernemer kan dus alle btw aftrekken en bij de laatste aangifte - in januari van het voorliggende jaar - een correctie doorvoeren van 1,5% van de cataloguswaarde van de auto.
* Heeft de ondernemer bij de aanschaf van de privéauto de btw al afgetrokken? Dan geldt de eerste 5 jaar van bezit 2,7% van de cataloguswaarde van de auto.
Naast de btw mag de ondernemer alle kosten zakelijk boeken.

3. Zakelijk gebruik van een privéauto?

In deze situatie is aftrek van btw over de autokosten is niet mogelijk binnen de bedrijfsadministratie.

Ons advies:

Zorg voor 100% btw-teruggave over de zakelijke kilometers via onze autopas!

Direct aanvragen