Wat krijg ik precies als certificaathouder?

Je krijgt voor je borg ‘niet verhandelbare certificaten van stemrechtloze cumulatief preferente aandelen’ in MKB Brandstof. Dat is een hele mond vol. 

In het kort krijg je een certificaat van een aandeel. Die zijn niet verhandelbaar en je hebt geen stemrecht. Het rendement wordt opgeteld bij de waarde van je certificaat. In principe jaarlijks, maar als MKB Brandstof ooit in een jaar niet voldoende winst zou maken, wordt de winst in een later, beter jaar, alsnog bijgeschreven.

De uitgebreide uitleg geeft onze jurist je ook graag. Dat is:

 • Aandelen die ‘preferent’ zijn, hebben met voorrang op gewone aandelen recht op dividend uit de jaarwinst. Dat deel wordt uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat als kapitaal op het aandeel is gestort.

  Voorbeeld: op een 2% preferent aandeel waarop 100 euro is gestort, wordt jaarlijks 2 euro aan dividend toegekend.
 • Dat dividend kan alleen worden toegekend uit gerealiseerde jaarwinst die volgens wettelijke en statutaire normen mag worden uitgedeeld. ‘Cumulatief’ wil zeggen, dat het recht op die winst opschuift naar de volgende periode als in een bepaald boekjaar onvoldoende winst is gerealiseerd. Zo stapelt het recht op dividend op.

  In een volgend jaar kan dan bijvoorbeeld tweemaal 2% worden betaald.
 • 'Stemrechtloos' wil zeggen dat de houder van het aandeel geen stemrecht heeft zoals gewone aandelen dat hebben.
  Uitzondering: bij besluiten die de rechten van de houders van deze aandelen aantasten, hebben de houders ervan wèl stemrecht.
 • MKB Brandstof geeft de aandelen niet direct uit aan de klanten die meedoen. Die klanten krijgen wel de ‘economische rechten’ die bij die aandelen horen. Dat gaat via certificaten. De aandelen zelf worden beheerd door een Stichting Administratiekantoor (ook STAK genoemd).
  Anders gezegd:De STAK beheert de aandelen voor de certificaathouders. Op basis van de eigen Statuten en de Administratievoorwaarden is de Stichting verplicht om de rechten die aan het aandeel zijn verbonden, uit te oefenen in het belang van de houders van de certificaten. Het gaat bij die rechten natuurlijk vooral om financiële rechten. Alle dividenden die op de aandelen worden uitbetaald, en bijvoorbeeld eventuele terugbetalingen van kapitaal, worden door de STAK ontvangen. De STAK moet die met de certificaathouders verrekenen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het recht op informatie dat aandeelhouders hebben. De STAK maakt die informatie beschikbaar. De STAK oefent het recht uit om aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken. De reden om dit te doen is dat MKB Brandstof niet kan organiseren dat alle aandeelhouders (en dat zullen er bij MKB Brandstof heel veel zijn) de aandeelhoudersvergaderingen kunnen bezoeken. ‘Certificaten’ is een vaste juridische term, maar voor niet-juristen misschien wel verwarrend. Dit woord wordt gebruikt voor het geheel aan rechten dat aan de certificaathouders toekomt. Het gaat dus niet om een document dat de certificaathouder fysiek in handen krijgt. De certificaten (en de certificaathouders) worden ingeschreven in een (digitaal) register. Wie is ingeschreven, bezit dan het aantal certificaten dat in het register is vermeld.
 • Niet verhandelbaar wil zeggen dat de certificaten niet aan derden kunnen worden verkocht of overgedragen. Wel aan de STAK of aan MKB Brandstof.

  De afspraken en regels die daarvoor gelden, staan in de Administratievoorwaarden.
Ik heb een andere vraag