Wie is de EV-rijder?

11 mei 2021

Hoe ziet iemand die elektrisch rijdt eruit in jouw hoofd? Middelbare leeftijd? Man in pak? Of een hippie-type met tie-dye kleding? 

Op 4 februari dit jaar publiceerden de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) het nationaal EV en berijdersonderzoek. 1.700 elektrische rijders deden mee. We geven je graag wat van de conclusies. 

Geen politieke voorkeur

De EV-rijder is politiek niet links of rechts en is niet ouder of grijzer dan de gemiddelde autobezitter. 

Snel erbij

EV-rijders zijn early adopters, langzaam maar gestaag zien we ook steeds meer EV-rijders die binnen de groep early majority vallen.

EV is de hoofd-auto

De meeste EV-rijders gebruiken hun elektrische auto als primaire auto. 56% van de respondenten heeft wel een andere auto, maar gebruikt de elektrische het meest. 39% heeft geen andere auto en slechts 5% heeft de EV als extra naast een andere auto. 

Van tweedehands naar nieuw

Van de privé nieuwkopers reed 38% hiervoor geen nieuwe auto. Voor de private lease rijders is dat zelfs 57%.

EV fors duurder dan brandstofauto 

Geen enorme verrassing: bijna 75% van de huidige EV rijders reed hiervoor in een (veel) goedkopere brandstofauto.

"Ook eens proberen?"

72% van de EV-rijders voelt zich ambassadeur. Veel van hen, 67% wordt gevraagd naar positieve ervaringen. Meer dan de helft laat anderen zelfs in hun auto rijden om het te laten ervaren. En 39% krijgt kritische vragen uit hun omgeving. 

Uit eerder onderzoek van de ANWB bleek dat een van de belangrijkste redenen om elektrisch te gaan rijden te maken heeft met het enthousiasme van vrienden, familie en kennissen met een EV. 

Goed op de hoogte

EV-rijders weten, anders dan fossiele rijders, goed wat hun elektrische auto kost en dat elektrisch rijden goedkoper is dan fossiel rijden. Ze kennen ook de subsidies en fiscale voordelen goed. 

Vrijstelling van MRB is de meest belangrijke financiële prikkel voor de privé EV-rijder. Voor 18% van de respondenten geldt een hogere bijtelling als reden om te stoppen met elektrisch rijden.

Waarom ging je over?

Het onderzoek noemt vier persona's van mensen die elektrisch zijn gaan rijden. Met verschillende motivaties voor hun overstap. 

Vier persona's

  • 36% Vanwege de lage kosten, die wordt in het onderzoek 'de rekenaar' genoemd.
  • 35% Voor het milieu, ofwel 'de milieubewuste'. 
  • 15% Vanwege de technische innovatie; 'de koploper'. 
  • 12% Voor het rijplezier, ook wel 'de comfortabele'. 

In de loop van de tijd neemt het aandeel EV-rijders dat zich koploper voelt af. De andere persona's blijven stabiel, de rekenaar en de milieubewuste zijn eigenlijk altijd al de grootste. 

Meer lezen

Wij spraken een van onze ondernemers kort geleden over haar ervaring met elektrisch rijden, dat lees je hier. Wil je meer lezen over de persona's, of het onderzoek zelf, kijk dan op de website van het RVO

Deel dit artikel