Wij MKB Brandstof

Martin Schuurman over een nieuwe, eerlijke economie

Vandaag de oprichter van ons mooie bedrijf: Martin Schuurman. Met een missie, waar jij bij kan helpen.

Vandaag op het digitale podium de oprichter van ons mooie bedrijf: Martin Schuurman. Niet omdat hij van de spotlights houdt, maar omdat hij een man is met een missie. En omdat jij daar bij kunt helpen.

Te veel ongelijkheid, te veel ruimte voor het snelle grote geld, te weinig aandacht voor de natuur en het klimaat. Veel mensen voelen dat ook, maar vinden het niet eenvoudig om daar iets aan te doen.

Martin ziet dat het anders kan. “Ik wil toe naar een economie binnen gezonde kaders: elkaar helpen, eerlijk delen en niks opmaken. Daarvoor moeten we de spelregels van de economie veranderen. Die werken niet meer. Maar die zijn ook maar ooit bedacht, dus je kunt ze veranderen.” Met verschillende initiatieven laat Martin zien hoe dat uit zou kunnen pakken.

Ik wil toe naar een economie binnen gezonde kaders: elkaar helpen, eerlijk delen en niks opmaken.” 

Beurs voor bedrijven met een missie

Zijn nieuwste initiatief heeft daarom alles te maken met een Nederlandse uitvinding die ooit aan de wieg stond van de moderne economie: de effectenbeurs. Martin: “De beurs heeft veel gebracht, maar is doorgeschoten. Het draait daar nu om anonimiteit, kortetermijnresultaten en snelle winst. Beleggers zijn geen aandeel-houders meer, maar aandeel-handelaren. Het systeem is doorgeschoten.”

Aandelen worden razendsnel verkocht, er is geen oog voor het bedrijf waar het om gaat of het realiseren van mooie bedrijfsplannen, het gaat vooral om het eigen financieel belang. In de VS bijvoorbeeld wisselt een gemiddeld aandeel van een groot bedrijf elke 22 seconden van eigenaar. Hoe moet het zijn om leiding te geven aan een bedrijf met dat soort eigenaren? Het werkt volgens Martin slechte keuzes in de hand. Het bouwen van een bedrijf en het realiseren van een grote missie vergt juist een lange adem. Daarom is het belangrijk dat op de beurs de anonimiteit verdwijnt en de relatie tussen bedrijf en belegger wordt hersteld. In dit licht bedacht hij Tonify, een volwaardige effectenbeurs voor bedrijven met een missie.

“Het gaat bij Tonify om meer dan financiële resultaten: om positieve impact op de samenleving, sociaal en ecologisch, in balans met een gezonde winstmarge. En we brengen die relatie met de belegger terug, waarbij we inzetten op loyaliteit: bedrijven kunnen hun trouwe aandeelhouders belonen met meer winstrechten, of meer stemrechten. Zo krijgt geduldig geld de ruimte en wordt het snelle geld beperkt. Dat maakt betekenisvolle bedrijven echt toekomstbestendig.” De beurs gaat binnen een jaar open, zodra tenminste drie aansprekende bedrijven hun notering aankondigen.

Passiecratie en klimaatpositief

Ook binnen MKB Brandstof zijn er toekomstbestendige spelregels. Uitgangspunt voor MKB Brandstof is om als bedrijf maatschappelijk relevant te zijn. Om steeds het belang voor mens, natuur en klimaat in het oog te houden.

De missie is daarom aangescherpt: alle deelnemers 'klimaatpositief' onderweg in 2025. Dat kan door elektrisch rijden gemakkelijk te maken en de CO2-uitstoot die er nog is, op een andere plek terug te dringen. Martin: “Als MKB Brandstof leveren we daarmee met bijna 100.000 auto's van onze deelnemers een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland. En we kunnen een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en organisaties.”

De organisatie is heel eigenzinnig ingericht als een 'Passiecratie'. Vanuit het geloof dat  gepassioneerde mensen de beste en mooiste resultaten bereiken. Werkgeluk heeft een centrale rol. Martin: “Het is belangrijk dat medewerkers met plezier en energie naar hun werk gaan, want zij zijn het fundament.”

Onderlinge hypotheken

Verder wil Martin met zijn bedrijf Jens, dat hij heeft opgezet met Bas de Bruin, laten zien dat de economie niet moet draaien om het belang van grote banken, maar om gewone mensen die onderling hun zaken regelen. “We moeten minder afhankelijk worden van de banken. Die nemen risico met ons spaargeld en als dat mis gaat mogen wij als belastingbetaler bijleggen. Hun invloed is veel te groot en ze verstrekken leningen met geld dat ze niet bezitten, een ongezond model. Ze zijn niet meer gericht op wat gewone mensen nodig hebben.”

Daarom helpt Jens mensen om hun hypotheeklening op een verantwoorde manier onder te brengen bij vrienden en familie, zonder tussenkomst van een bank. Zowel de lener als de financiers krijgen zo een gunstige rente, want er gaat geen winst naar de bank. Jens is er voor mensen die niet in aanmerking komen voor een hypotheek, zoals veel ondernemers en starters op de woningmarkt.

Spelregels voor een nieuwe economie

Niet voor niets staat er op LinkedIn ‘doendenker’ achter zijn naam. Want naast Tonify, Jens en MKB Brandstof werkt Martin aan een boek waarin al zijn ideeën samenkomen, in de vorm van een nieuwe set spelregels voor een eerlijke economie. Geen economieboek, meer een praktisch pleidooi voor een houdbare samenleving met een eerlijke economie, die goed is voor mens en natuur.

“Onze economie maakt de rijken rijker en de aarde kapot. Dat kan slimmer.”

Het boek beschrijft bouwstenen voor een nieuwe economie, die steeds weer uitmonden in een set nieuwe spelregels. Er is bijvoorbeeld aandacht voor een andere effectenbeurs, een lokale munt naast de euro, gezond grondbezit en bedrijven met een ziel. 

Ook maakt hij bijvoorbeeld het idee van een basisinkomen bespreekbaar. Martin: “Dat is slimmer en goedkoper dan het bestaande sociale vangnet, zeker als je het combineert met een ander belastingstelsel. Stel je voor dat we niet werken en ondernemen belasten, maar juist rijkdom, vervuiling en verspilling? Zo krijg je een ongekende economische dynamiek die niet ten koste gaat van mens en natuur."

Oproep: lees en schrijf mee

Een boek vol nieuwe mogelijkheden dus. Vol nieuwe spelregels en praktische oplossingen, die de economie weer laten werken voor mens en natuur. Spreekt dit je aan? Dan vind je het vast leuk om mee te lezen terwijl het boek ontstaat, en je ideeën en inspirerende voorbeelden aan te dragen.

Lees nu het eerste hoofdstuk

Rond het jaareinde verschijnt het boek dan in gedrukte vorm. “Ik hoop dat we met elkaar echt iets verbeteren. Bijvoorbeeld, wist je dat er in onze grondwet niks staat over de economie? De grondwet begrenst de macht van de overheid – maar niet van het geld, de financiële markten en de grote bedrijven. Terwijl die tegenwoordig alles bepalen. Dat is vreemd. We kunnen knokken voor een grondwet die gezonde kaders stelt aan de economie. Dan kan de overheid de economische spelregels gaan toetsen en telkens weer bijsturen.”

Deel dit artikel