Events

Event recap: Thuiswerken & mobiliteit

Bedrijven hebben op dit moment veel thuiswerkende collega’s en de verwachting is dat dat er in de toekomst niet minder worden. 40% verwacht regelmatig thuis te blijven werken, volgens onderzoek. Bij MKB Brandstof intern is dat zelfs 50%. Hoe borg je dit als organisatie voor de toekomst.

Bedrijven hebben op dit moment veel thuiswerkende collega’s en de verwachting is dat dat er in de toekomst niet minder worden. 40% verwacht regelmatig thuis te blijven werken, volgens onderzoek. Bij MKB Brandstof intern is dat zelfs 50%. Hoe borg je dit als organisatie voor de toekomst. Tijdens het event op 25 maart jl. nam Esther Flipse van Merknemers ons mee in de kansen en mogelijkheden voor een toekomstig thuiswerk - en mobiliteitsbeleid.

Hier een korte recap voor wie er niet bij kon zijn. Wil je meer info, neem dan contact op met Esther, haar contactgegevens staan onderaan. 

Thuiswerkplek; waar moet je aan denken?

Aan thuiswerken zitten voor- en nadelen en het lastige is dat die per medewerker verschillen. Als je als bedrijf thuiswerken structureel wilt inrichten is het verstandig om in ieder geval aan de volgende onderdelen te denken:

Thuiswerken:

 • Kan en wil de medewerker thuiswerken (type werkzaamheden, omstandigheden thuis, persoonlijke omstandigheden, weerstand)? 
 • Is de IT-infrastructuur klaar voor structureel thuiswerken (hardware, software, beveiligde verbinding etc.)?
 • Zijn de organisatie en werknemer hierop ingesteld (cultuur, output gestuurd, autonomie)?
 • Hoe is de verbinding onder collega’s en met de organisatie (coaching, digitale events, polls, pubquiz etc.)?

Thuiswerkplek: 

 • Wil je externe kantoorfaciliteiten faciliteren? (mooie voorbeelden zijn Laatbloeien, Regus, Tribes etc.) 
 • Wil je een thuiswerkplek voor medewerkers faciliteren (stoel, bureau, hardware etc.)?
 • Zo ja, hoe wil je het financieren (ter beschikking stellen door werkgever, werknemer d.m.v. bruto salaris componenten, hybride vorm, etc.)? 

Belangrijk voor beide; denk aan een goede thuiswerkovereenkomst! Leg de gemaakte afspraken hierin vast maar denk ook aan de ARBO- en arbeidsrechtelijke consequenties.

Regelingen op een rijtje

Qua regelgeving zijn er nu heel veel ontwikkelingen. Verschillende organisaties geven hun medewerkers een thuiswerkvergoeding. Als bedrijf kan je gebruik maken van fiscale vrijstellingen. Maar let op, voor bepaalde aspecten is er geen vrijstelling

Fiscale vrijstellingen:

 • Thuiswerkplek ter beschikking stellen vanuit de werkgever.
 • Vergoeden van externe kantoorruimte.
 • Telefoon- en/of internetvergoeding (noodzakelijkheidscriterium). 

Geen vrijstelling:
(gaat ten koste van de forfaitaire ruimte WKR: 3% t/m € 400,000, daarboven 1,18%)

 • Onkostenvergoeding thuiswerken (NIBUD hanteert 2 euro per dag, rijksoverheid hanteert 363 euro per jaar). 
 • Thuiswerkplek binnen het keuzebudget (uitruil bruto/netto vergoedingen).

Wellicht valt er ook budget vrij doordat er nu minder kantoorkosten gemaakt worden net als de besparing op reiskostenvergoeding, wagenpark en parkeren. Je kan er als organisatie natuurlijk voor kiezen om dit budget te gebruiken hiervoor.

Mobiliteit

Het wagenpark staat nu stil, collega's durven straks misschien niet met OV te reizen. Het is nu een uitgelezen moment om te kijken welke alternatieven er qua mobiliteit zijn en te komen tot een hybride mobiliteitsbeleid. 

Alternatieven en kansen:

 • Bestaand (lease) wagenpark: pas lopende contracten aan op: brandstofvoorschotten en kilometrages naar beneden aanpassen.
 • Onderzoek mogelijkheden uitfasering huidige (lease) wagenpark en mogelijkheden m.b.t. flexibele lease en deelconcepten. 
 • Onderzoek de kans om te verduurzamen.
 • Onderzoek de mogelijkheid om het huidige mobiliteitsbeleid om te vormen tot wendbaar en flexibel beleid (mobiliteitsbudget). 
 • Benut de fiscaliteit.

Het advies van Esther is om te kijken of je een koppeling kunt maken met het thuiswerkbeleid en mobiliteitsbeleid. Denk ook eens aan een mobiliteitsbudget. Dat kun je echt goed omvormen naar een wendbaar en flexibel beleid. Je speelt in op de individuele wensen van medewerkers en geeft financiële prikkels op gewenst reisgedrag. Ervaring leert dat dit de mobiliteitskosten beheersbaar maakt en vaak verlaagt. En zo kan je als organisatie sturen op bijvoorbeeld verduurzamen en/of vitaliteit. Daarnaast kan je dan goed de fiscale mogelijkheden benutten. 

Extra tip

Vervang het standaard fietsenplan. Leasefiets is voor mensen met leaseauto aantrekkelijk en een fiets abonnement voor mensen me reiskostenvergoeding.

Event: Modern beloningsbeleid

Naast het thuiswerk- en mobiliteitsbeleid is het onderwerp ‘Modern belonen’ ook echt iets van deze tijd. Bij MKB Brandstof werken we met model Baarda en hebben we keuzebudgetten waaronder het Passiebudget. Wil je meer weten over hoe wij ons beloningsbeleid en primaire arbeidsvoorwaarden gekoppeld hebben aan onze missie, visie en passie, schrijf je dan snel in voor dit event op 20 mei 2021.

Kom in contact met Ester

Nog vragen of behoefte aan extra toelichting? Neem gerust contact met Esther op.

Deel dit artikel