Hoe je als bedrijf relevant blijft door constant te veranderen

Andy Bailey
Is spreker, schrijver en coach vanuit zijn bedrijf Petra Coach. Hij heeft een behoorlijke track record als het gaat om het inspireren en begeleiden van startups alswel grote organisaties. Hij is bekend en berucht om zijn directheid en zijn talent om ondernemers de spiegel voor te houden. Door niet te vragen naar de gemakkelijke weg, maar door uit te dagen met de vraag: “Wat is er mogelijk?” Zijn missie: zoveel mogelijk positieve impact hebben door ondernemers te helpen bij het bereiken van hun doelen.

Voor Groeifactor deelt spreker, schrijver en coach Andy Bailey inzicht in hoe je als bedrijf relevant blijft door constant te veranderen.

Een bedrijf dat niet verandert is ten dode opgeschreven. Ik werk samen met bedrijven overal ter wereld. En ik zie dat ongeacht locatie, branche of omvang geldt dat bedrijven die zich verzetten tegen verandering de weg naar succes afsluiten.

'Maar zo doen we dat altijd.'

Misschien heeft de oude aanpak een tijdje goed gewerkt. En misschien werkt die aanpak nog steeds wel. Maar als je voortdurend in de achteruitkijkspiegel kijkt, zullen je huidige en toekomstige concurrenten je op een gegeven moment het nakijken geven. Veel bedrijven werken in de overtuiging dat de status quo voldoende is. Ze voegen in de loop van de tijd steeds kleine vernieuwingen toe aan processen, producten en diensten. Uiteindelijk zitten ze opgescheept met een verouderd bedrijfsmodel dat onvermijdelijk een langzame dood zal sterven of uiteindelijk irrelevant wordt.

Je kunt dit proces in je organisatie een halt toeroepen door een zogenaamde Process and Accountability Chart (PACe) te maken. Begin vandaag nog met het noteren van al je bedrijfsprocessen. Je moet precies weten waar je bedrijf mee bezig is, voordat je je kunt richten op de vraag waarom en hoe je het doet. Misschien vind je het onvoorstelbaar dat sommige ondernemers nog nooit hebben nagedacht over hun bedrijfsprocessen, maar dit komt maar al te vaak voor. Door al je processen systematisch in kaart te brengen, kom je erachter welke processen eigenlijk meer uit gewoonte dan met een vooropgezet plan plaatsvinden.

Zodra je een overzicht hebt gemaakt, kies je een proces om te analyseren. Begin bij het uitgangspunt en schrijf vervolgens elke stap van het proces op een Post It. Kijk welke mensen betrokken zijn bij het proces, hoeveel tijd het kost en welke besluiten moeten worden genomen. Plak al je Post Its op de wand, doe een stap terug en kijk op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Zijn er manieren om de efficiency te vergroten? Ja. Is er sprake van overbodige stappen die niet meer nodig zijn? Waarschijnlijk. Zijn er mogelijkheden tot automatisering? Hopelijk.

Als je niet zoekt naar mogelijkheden om vooruitgang te boeken, is er geen verbetering mogelijk. Begin allereerst met het stimuleren en cultiveren van een nieuwsgierige aard bij jezelf en je team. In elke laag van de organisatie moeten teamleden zich afvragen 'waarom?' en op zoek gaan naar zinvolle manieren om beter te worden.

Heeft je team een zetje nodig om enthousiast te raken voor deze nieuwe manier van denken? Maak er een wedstrijd van. Verzamel ideeën en beloon de ideeën die de meeste impact hebben. Vergis je niet, het valt niet mee om een cultuur te creëren waarin constante en proactieve reflectie wordt ondersteund. Je moet je team inspireren om deze manier van denken op hoog niveau te omarmen en steun bieden aan teamleden die bereid zijn moeilijke vragen te stellen en goede oplossingen te creëren.

Efficiënt werken kan voor sommige mensen aanvoelen alsof ze afbreuk doen aan de hoeveelheid werk die ze verrichten en daarmee aan de waarde van hun werk. Probeer deze houding in de kiem te smoren. De waarde die een teamlid toevoegt door zijn functie te verbeteren is veel groter dan de waarde die wordt gecreëerd door een werknemer die op zijn werk verschijnt, zijn werk doet en weer naar huis gaat. Zorg ervoor dat je team dit beseft.

Als het gaat om troubleshooting  en brainstormen is in feite alles mogelijk. Misschien denk je dat het financieel niet haalbaar is of te veel tijd kost. Misschien lijken de ideeën die hieruit voortkomen totaal niet realistisch. Maar als je geen "rare" ideeën toelaat over het creëren van efficiëntie, maak je nooit de grote stappen die tot een daadwerkelijke verbetering zullen leiden. In plaats daarvan zul je geneigd zijn genoegen te nemen met kleine bewegingen, die je zoals gezegd met een slakkengangetje naar overbodigheid leiden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen in het bedrijf openstaat voor verbetering, moet je bereid zijn je rol als leider ter discussie te stellen. Dat is niet gemakkelijk en niet leuk. Maar als je een innovatieve cultuur nastreeft, moet je je ego af en toe aan de kant zetten.

We leven en werken in een tijd van snelle verandering. En ja, verandering is soms moeilijk en niet iedereen kan even goed met verandering omgaan. Maar geloof me: irrelevant zijn is nog veel minder leuk. Gebruik deze tactieken om je eigen denkwijze en die van je teams en je bedrijf als geheel te veranderen en relevant te blijven.

Uitgelezen? Delen maar!

Groeifactor-app

Ondernemers-inspiratie voor onderweg: luister gesprekken, kijk video’s, lees artikelen.