Bepaal de kerncijfers van je bedrijf

Andy Bailey
Is spreker, schrijver en coach vanuit zijn bedrijf Petra Coach. Hij heeft een behoorlijke track record als het gaat om het inspireren en begeleiden van startups alswel grote organisaties. Hij is bekend en berucht om zijn directheid en zijn talent om ondernemers de spiegel voor te houden. Door niet te vragen naar de gemakkelijke weg, maar door uit te dagen met de vraag: “Wat is er mogelijk?” Zijn missie: zoveel mogelijk positieve impact hebben door ondernemers te helpen bij het bereiken van hun doelen.

Voor Groeifactor deelt Andy Bailey als groei-expert tips om de kerncijfers van je bedrijf te kiezen, meten en toepassen. 

Tijdens je opleiding leer je dat je de kerncijfers van je bedrijf in de gaten moet houden om succesvol te kunnen zijn. Maar welke informatie is nu echt van belang?

Welke gegevens worden op dit moment in jouw organisatie gemeten? Het is mijn ervaring dat bedrijven bij gegevensanalyse de neiging hebben om te kiezen voor alles of niets. Aan de ene kant heb je ondernemingen die alles meten wat ze in een getal kunnen uitdrukken. Deze bedrijven weten heel goed waar ze gisteren waren, maar zijn soms zo gefocust op cijfers uit het verleden dat ze de toekomst uit het oog verliezen. Aan de andere kant heb je ondernemingen die helemaal niets meten, en dan bedoel ik ook echt helemaal niets.

Het is de truc om een goede middenweg te vinden tussen die twee. Ik geef je vijf tips om erachter te komen wat de kerncijfers van je bedrijf zijn en hoe je die moet gebruiken.

1. Beperk het aantal “lagging indicators”

Lagging indicators, oftewel indicatoren die gegevens uit het verleden weergeven, zoals bijvoorbeeld Bruto Binnenlands Product (BBP), netto-inkomsten en cash conversion, vertellen je hoe je het in het verleden hebt gedaan, maar geven geen duidelijk beeld van je toekomst. Een simpele vuistregel is dat je niet meer dan twee lagging indicators kunt monitoren. Kies de twee die je het meeste inzicht geven in de gezondheid van je bedrijf en bedenk hoe je ze regelmatig kunt checken en aanpassen.

2. Stel vast wat je “leading indicators” zijn

Leading indicators zijn de acties en activiteiten waarmee je de meeste kans hebt om de resultaten te behalen waar je naar streeft. Mogelijke voorbeelden zijn het aantal mensen dat beslissingen neemt, het aantal face-to-face meetings, het percentage aanvragen dat na twee uur nog niet is beantwoord en het aantal uur dat aan training wordt besteed. Kies drie leading indicators die, wanneer je ze regelmatig meet, je bedrijf het meest vooruit helpen. Zorg dat je tijd vrijmaakt in je planning om deze indicatoren consequent te monitoren.

3. Zoek een goed evenwicht

Schenk voldoende aandacht aan elk onderdeel van je bedrijf. Als je uitsluitend indicatoren kiest die te maken hebben met het maken van winst, zullen andere aspecten van je bedrijf daar ongemerkt onder lijden. Denk bijvoorbeeld aan de klantenservice of het behoud van werknemers. Zoek twee tot vier compenserende indicatoren, zodat je hele organisatie beter wordt en niet slechts één onderdeel ervan.

4. Informeer je team

Wanneer je zeven tot tien kerncijfers hebt gekozen voor je bedrijf, breng je team dan op de hoogte van het belang van deze cijfers. Leg ze met name uit dat alles wat ze doen van invloed is op elk kerncijfer. Wanneer mensen zien dat hun werk direct bijdraagt aan het succes van de onderneming, zullen ze zich identificeren met de bedrijfsdoelen en zullen ze beter hun best doen om die te verwezenlijken.

5. Verspreid het nieuws

Gebruik een online dashboard of gewoon een simpel whiteboard. Het maakt niet uit op welke manier je de cijfers laat zien, als iedereen in het bedrijf ze maar te zien krijgt.

Gebruik deze tips om de kerncijfers van je onderneming te kiezen, te meten en te delen. Zo krijg je je hele team op één lijn, en kun je je bedrijf een ongekende groei laten doormaken.

Uitgelezen? Delen maar!

Groeifactor-app

Ondernemers-inspiratie voor onderweg: luister gesprekken, kijk video’s, lees artikelen.